Wetenschappelijk bewijs

Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek

1. Wetenschappelijk onderzoek Aniball, uitgevoerd door Gynaecologie en Verloskunde Ziekenhuis Krumlov in Tsjechie, hoofd arts. Shon J. (2016).

Hoe is het onderzoek opgezet?
Doel: het effect meten van zwangerschap voorbereidingen op de bevalling. De effecten van EPI-NO, Aniball, massage, frambozenthee en lijnzaad zijn gemeten. Gedurende een periode van 1,5 jaar zijn er 315 vrouwen geïnterviewd en gevolgd tijdens hun zwangerschapsperiode. Hierbij werden niet alleen de natuurlijke, spontane geboortes in het onderzoek opgenomen, maar ook kunstverlossingen (bij een kunstverlossing moet meestal ingeknipt worden). De groep hebben ze vergeleken met een controlegroep. Dit waren vrouwen die geen enkele voorbereidingsmiddelen voor de bevalling hebben gebruikt. Op deze manier konden ze nauwkeurig meten wat de effecten waren van de verschillende methodes.

Wat zijn de resultaten?
Er waren veel meer vrouwen die niet waren uitgescheurd dankzij het gebruik van de Epi-no of Aniball. Bijna de helft van de dames (43,1%) waren volledig intact gebleven. Dit in tegenstelling tot de controlegroep, waar het percentage veel lager lag (14,1%). Bij de voorbereidde dames hoefden maar 19,3% te worden ingeknipt, terwijl dit bij de controlegroep bijna drie keer zovaak nodig was (57,7%). De andere middelen, frambozenthee en lijnzaad, hadden geen enkel effect op het wel of niet uitscheuren tijdens de bevalling.

Ander onafhankelijk onderzoek

2. Statistieken 2014 doula en fysiotherapeut Jane Curdova:

  • 42 vrouwen
  • Eerste bevalling: 25 vrouwen
  • Eerder bevallen: 17 vrouwen

Zonder scheur = 64,3%
Cosmetisch hechten (1-3 hechtingen) = 28,6%
Episiotomie of tweedegraads scheur = 7,1%
Totaal ruptuur = 0%

De grootste baby die een moeder baarde zonder verwondingen, woog 4610 gram.

Lees ter vergelijking de volgende blog: Inknippen of uitscheuren bevalling

Intern onderzoek Aniball

3. Hieronder zie je de statistiken van 800 vrouwen die hebben geoefend met Aniball vóór hun bevalling (alleen spontane bevallingen).