+3185 00 43 394 info@aniball.nl

COOKIEBELEID

Download hier het cookiebeleid in pdf.

Dit is het cookiebeleid van Aniball.nl B.V. (hierna te noemen “Aniball.nl”, “wij,” “ons” of “onze”), een
onderneming met adres Parallelweg 3, Ubbergen. Aniball.nl is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 73647748. Dit cookiebeleid legt uit hoe wij cookies gebruiken en hoe wij
uw gegevens delen en beschermen in relatie tot onze website www.aniball.nl (de “Website”). Het
plaatsen van cookies en het verwerken van persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in
overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief uitvoeringswet
van deze verordening, of de voorafgaande wetgeving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(de “AVG”), de telecommunicatiewet en alle overige privacywetgeving zoals die op dit moment geldt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen,
wanneer u onze Website bezoekt. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon niet beschadigen.
De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
De cookies zijn noodzakelijk om u een prettige ervaring op de Website te geven.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze Website goed te laten werken. Zonder
deze cookies kan onze Website niet goed functioneren. U kunt deze cookies dan ook niet uitzetten. Er
bestaat een onderscheid tussen permanente functionele cookies en sessie cookies. De sessie cookies
worden direct na uw bezoek van onze site verwijderd. De permanente cookies worden bewaard om te
voorkomen dat u niet telkens opnieuw dezelfde actie hoeft uit te voeren. Een voorbeeld hiervan zijn
aankopen die in een winkelwagen van een webshop voor u bewaard worden. Wij delen de gegevens
die wij inwinnen via deze cookies dan ook niet met derden.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de site goed kan functioneren. Door analytische
cookies weten wij bijvoorbeeld waar op onze site naar wordt gezocht, hoe lang het duurt voordat
pagina’s geladen zijn en waarop op onze Website door onze bezoekers wordt geklikt. Analytische
cookies mogen soms worden geplaatst zonder uw toestemming. Andere analytische cookies worden
uiteraard alleen met uw toestemming geplaatst.
Google Analytics: Voor onze analytische diensten maken we gebruik van Google Analytics van het
Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te ontvangen
over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google Analytics plaatst een permanent cookie om uw
webbrowser te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen
gegevens met Google die wij op basis van de AVG met Google mogen delen. Wij gebruiken deze
informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als
individu te kunnen identificeren. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om uw gegevens te
delen met derden. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent door de cookies uit te
schakelen in uw browser. Google kan wel verplicht worden de gegevens aan derden te verschaffen
indien Google daartoe wettelijk verplicht wordt. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel
mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de Privacy Shield
principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van
Handel. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van
eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wil wijzigingen of verwijderen of als
u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wil laten overdragen aan u of aan een derde, dan kunt
u contact opnemen met Aniball.nl door een e-mail te sturen naar info@aniball.nl of een brief
sturen aan:

Aniball.nl B.V.
Parallelweg 3
6574AN Ubbergen

Onvoorziene cookies

Wij proberen een zo goed mogelijk overzicht te houden over de cookies op onze Website. Het kan
voorkomen dat derden cookies plaatsen op onze Website. In dat geval vindt u deze cookies niet terug
in dit overzicht. Het gaat dan met name om embedded elementen. Hier is bijvoorbeeld sprake van als
een video die op Youtube is opgeslagen op onze Website wordt gedeeld. Komt u op onze Website een
cookie tegen die niet in dit overzicht staat? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons door
een mail te sturen naar info@aniball.nl.

Hoe wordt de verzamelde informatie beveiligd?

Aniball.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken
veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het
aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, Aniball.nl kan niet verzekeren dat de informatie op de
Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk
voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de emails
tussen u en Aniball.nl.

Hoe wordt de verzamelde informatie gedeeld?

Informatie verzameld met functionele cookies delen wij niet met derden. Informatie verkregen met
analytische cookies delen wij zonder uw toestemming alleen met derden nadat wij deze gegevens
hebben geanonimiseerd of nadat wij voor het delen van uw gegevens uw toestemming hebben
gekregen. Informatie verkregen met tracking cookies delen wij alleen met derden indien wij daartoe uw
toestemming hebben gekregen.

Kinderen

Onze website plaatst niet bewust cookies wanneer de computer, tablet of mobiel wordt gebruikt door
iemand die jonger is dan 16 jaar (“Kinderen”). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke
gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen
wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft
dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact
met ons opnemen via info@aniball.nl. Indien wij van u persoonsgegevens hebben verkregen toen u
een kind was, dan zullen wij ons inspannen op uw verzoek deze persoonsgegevens verwijderen. Als u
het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dan kunt u contact met
ons opnemen via

Zeggenschapswijziging

Wanneer Aniball.nl, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een
andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement,
ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte
of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in dit Cookiebeleid moeten
opvolgen.

Wijzigingen

Aniball.nl kan van tijd tot tijd dit Cookiebeleid aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om
dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van dit Cookiebeleid treden in werking op
het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over dit Cookiebeleid, dan kunt u contact opnemen met Aniball.nl door een email
te sturen naar info@aniball.nl.

Sluit Menu
De waardering van aniball.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.5/10 gebaseerd op 140 reviews.